ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: РЕФОРМУЄМО 22 СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ

За результатами проведеного моніторингу стану реалізації реформи децентралізації за 2 квартал, загальна описова оцінка впровадження реформи  становить – 55% .

Це означає, що на сьогодні схвалено та реалізується основний концептуальний документ реформи – Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади і План заходів з її реалізації, прийнято 10 необхідних законодавчих актів, які серед іншого сприяють: муніципальній консолідації, передачі повноважень від органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування, здійсненню бюджетної децентралізації в Україні, визначенню основ державної регіональної політики тощо.

У Верховній Раді України знаходяться на розгляді такі доленосні проекти законів про місцеві вибори, про внесення змін до Конституції України, прийняття яких суттєво вплине на подальший рух реформ.

Схвалено перспективні плани по 19 з 24 областей.

Фактично ми підішли до етапу добровільного об’єднання територіальних громад, які мають отримати для забезпечення життєдіяльності та розвитку нових громад повноваження та ресурси, тобто необхідно провести децентралізацію владних повноважень по всіх галузях та сферах.

На засіданні Національної ради реформ 23 червня 2015 року розглянуто питання про стан справ та перспективи децентралізації і впровадження реформи місцевого самоврядування.

За її підсумками міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено привести концептуальні засади реформування, зокрема, системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту у відповідність до основних положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, від 1 квітня 2014 р. № 333-р.

Також доручено розробити та затвердити в установленому порядку державні стандарти (нормативи) якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах.

Для забезпечення комплексного та системного впровадження реформ на замовлення Мінрегіону Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України:проведено аналіз у 22 сферах діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у контексті децентралізації владних повноважень в Україні у відповідних галузях та сферах, про що підготовлено звіт на 6411 сторінках.

З огляду на те, що Президентом України до Верховної Ради України подано проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», який за Регламентом парламенту мусить бути розглянутий першочергово як невідкладний, створюються перспективи реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

З метою формування узгоджених пропозицій та формування необхідного законодавчого поля щодо децентралізації владних повноважень по всіх 22 галузях та сферах на нараді, що відбулась в КМУ 10.07.2015 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Г. ЗУБКА прийняті рішення:

1. Створити 12 робочих груп  з розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації реформ у відповідних сферах із залученням експертів, громадськості, фахівців Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

2. Розробити дорожні карти реформ по 22 напрямкам вже до 20.07.2015 року, які мають включати зрозумілі завдання, строки виконання та відповідальних осіб за реалізацію завдань по кожному з 22 напрямків.

Загалом до кінця 2015 року, за допомогою матеріалів, що будуть напрацьовані робочими групами по напрямках планується сформувати законодавчу базу, яка забезпечать ефективний розподіл повноважень (компетенції) між центральними органами виконавчої влади їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування та належне фінансове забезпечення місцевого самоврядування відповідно до визначених законом повноважень.

Переглянути презентацію змін у форматі pdf

ДЖЕРЕЛО: reforms.in.ua//
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: РЕФОРМУЄМО 22 СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ