Ефективна самоорганізація громади: огляд онлайн-посібника ГУРТа

Онлайн-тулкіт ГУРТа із самоорганізації громад створений для впровадження суспільних змін силами громади. Завдяки посібнику, наприклад, можна дізнатися про способи збору інформації, які допоможуть оцінити проблеми громади та визначити шляхи їх рішення.

Гурт

Багато громадських ініціатив, спрямовані на розвиток громад, часто зазнають невдачі, оскільки фокусуються на вирішенні або неіснуючих, або занадто складних проблем. Зокрема, серед дієвих способів збору інформації можна виділити:

  • зустрічі з жителями громади й громадськими лідерами;
  • ваші особисті спостереження за громадою та знання схожих громад;
  • аналіз офіційної інформації (дані перепису населення та наявної економічної статистики);
  • аналіз місцевої політики та програм;
  • аналіз публікацій у засобах масової інформації;
  • аналіз доповідей, висновків відносно проектів у конкретному регіоні, які здійснювалися іншими установами, включаючи державні, благодійні, а також міжнародні організації;
  • проведення широких обговорень у громаді: зустріч села/селища/будинку/вулиці/мікрорайону, «реальне планування», громадські слухання тощо.

Другий етап самоорганізації громади передбачає створення команди. Тут важливу роль відіграє ситуативний стиль лідерства, який означає, що всі члени команди беруть на себе співвідповідальність за окремі функції, не очікуючи від лідера чи ініціатора, що він все контролюватиме, оскільки для всієї команди необхідне спільне бачення вирішення проблеми.

Після створення команди варто переходити безпосередньо до процесу планування. Його суть полягає в тому, щоб сфокусувати зусилля на перетворенні всіх «що?» на «як». Процес планування включає пошук відповідей на ключове запитання: як потрапити звідти, де ми є, туди, куди ми прагнемо?

Пам’ятайте, план є інструментом і його доведеться постійно переглядати та вдосконалювати.

Під час планування застосовуйте SWOT-аналіз, який полягає у розподіленні чинників та явищ на чотири категорії: сильні і слабкі сторони ініціативи, можливості, що відкриваються при його реалізації, та небезпеки, пов’язанні з його здійсненням.

У процесі самоорганізації громади важливу роль відіграє ефективна комунікація – спланована комунікативна діяльність, спрямована на досягнення однієї з наступних комунікативних цілей: інформування, мотивування, переконання, спонукання до дії.

Наступний етап передбачає мобілізацію місцевих ресурсів для вирішення проблем. Мобілізація – це об’єднання усіх ресурсів громади задля досягнення поставленої цілі. Адже необхідно залучати громаду в цілому до впровадження змін, а не окремих індивідів чи представників інституцій.

Впровадження плану дій або його імплементація – це серцевина процесу самоорганізації громади. Саме на цьому етапі мешканці місцевої громади усвідомлюють свої можливості та переваги, працюючи разом.

В процесі самоорганізації громади та впровадження змін необхідно проводити постійний моніторинг роботи й оцінювати кроки до реалізації ініціативи. Здебільшого вважається, що оцінку ініціативи варто проводити після її завершення. Однак оцінка може бути по-справжньому корисною лише тоді, коли є невід’ємною частиною процесу від самого початку.

Увага! Користуватися онлайн-посібниками Ресурсного центру ГУРТ можуть тільки зареєстровані користувачі порталу. Всі елементи схем активні. Натискайте на цікавий для вас розділ та отримуйте чітку й структуровану інформацію. Для того, щоб усі елементи тулкітів відображалися коректно, будь ласка, не використовуйте браузер Internet Explorer.

Контакти:

info@gurt.org.ua

(044) 296 10 52

http://gurt.org.ua/

 Джерело: Ресурсний центр ГУРТ