Електронне врядування

Україна є однією з країн світу, що найбільш інтенсивно споживають енергоресурси. Однією з
причин такого високого рівня споживання енергії є використання застарілих технологій
(або енергетичної інфраструктури) по всій території України, які є морально застарілими
і досить неефективними. Це спричиняє втрати енергії до 30%. Модернізація обладнання або заміна
технологій потребує багато коштів і часу.
національного виробництва енергії складають викопні природні ресурси.
Кам’яне та буре вугілля, нафта, газ, уранова руда є ключовими джерелами
енергії для України. 18% з них припадає на ядерну енергію.

від загальної енергії, виробленої в країні, припадають на використання
 відновлюваних джерел енергії (наприклад, води, вітру, біогазу, сонячної
енергії, тощо) Незважаючи на те, що ці джерела енергії мають величезний
потенціал в Україні, вони все ще знаходиться на початковій стадії.

потреб в енергії Україна задовольняє за рахунок власних джерел енергії.
39% дефіциту задовольняється за рахунок імпорту.

Час від часу, ця енергозалежність від інших країн стає серйозною загрозою для
економічного зростання і національної безпеки. У такій ситуації політика уряду
направлена на сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії та інноваційних
енергоефективних технологій. Проте, існує ряд факторів, які перешкоджають такому
баченню уряду, включаючи недостатній рівень обізнаності та досвіду на місцевому рівні.
Проект МРГ націлений на розбудову місцевих спроможностей шляхом надання можливостей
громадянам та місцевим органам влади більше дізнатися про ці технології і використовувати
їх спільно для вирішення своїх енергетичних проблем на сталій основі.
Проект МРГ допомагає українським сільським громадам та місцевим/регіональним органам
влади реалізувати бачення ефективного використання енергії на основі колективних
дій в рамках компоненту з енергоефективності Проекту МРГ. Проект надає технічну
та фінансову допомогу для покращення енергетичної ситуації на місцевому рівні.
Основні напрямки надання допомоги:
  • Розробка стратегії з енергоефективності у 6 обраних областях
  • Мікрогранти на реалізацію 300 мікропроектів у 24 областях України та АР Крим
  • Проведення тренінгів, круглих столів, семінарів та організація візитів на місця – для підвищення обізнаності та навичок
  • Пропаганда/мотивація психологічної готовності – зібратися разом і діяти спільно
$ 3 650 000
Загальний бюджет компоненту з енергоефективності (КЕЕ)


ПОСІБНИКИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ З КОМПОНЕНТУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

book
Співробітництво територіальних громад (Міжмуніципальне співробітництво – ММС)
book
Посібник із впровадження Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” – третя фаза
magazine
РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
magazine
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розробки БІЗНЕС-ПЛАНУ обслуговуючого кооперативу зі зберігання, доробки та маркетингу зерна
magazine
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНО-ЗБУТОВИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
book
СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
magazine
ПОКРАЩЕНЕ СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ОЧИМА СПОЖИВАЧІВ
magazine
СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ТПВ) У ТУЛЬЧИНСЬКОМУ ЦІЛЬОВОМУ РЕГІОНІ
book
ОРГАНІЗАЦІЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У СЕЛАХ ШВЕЙЦАРІЇ
book
ОРГАНІЗАЦІЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ У СЕЛАХ ШВЕЙЦАРІІ