Енергоефективність
та енергозбереження
Україна є однією з країн світу, що найбільш інтенсивно споживають енергоресурси. Однією з причин такого високого рівня споживання енергії є використання застарілих технологій (або енергетичної інфраструктури) по всій території України, які є морально застарілими і досить неефективними. Це спричиняє втрати енергії до 30%. Модернізація обладнання або заміна технологій потребує багато коштів і часу. Викопні природні ресурси (наприклад, кам’яне та буре вугілля, нафта, газ, уранова руда) є ключовими джерелами енергії для України. Вони складають 79% від національного виробництва енергії, 18% з них припадає на ядерну енергію. Використання відновлюваних джерел енергії (наприклад, води, вітру, біогазу, сонячної енергії, тощо) все ще знаходиться на початковій стадії, оскільки вони виробляють лише 3% загальної енергії, виробленої в країні, незважаючи на те, що ці джерела енергії мають величезний потенціал в Україні. Проект МРГ допомагає українським сільським громадам та місцевим/регіональним органам влади реалізувати бачення ефективного використання енергії на основі колективних дій в рамках компоненту з енергоефективності Проекту МРГ. Проект надає технічну та фінансову допомогу для покращення енергетичної ситуації на місцевому рівні.
Економічний розвиток
сільських територій
Сільські домогосподарства в Україні стикаються з відсутністю можливості працевлаштування і отримують низькі доходи, в основному, через те, що фактичне виробництво менше, ніж потенційні можливості, вартість виробничих матеріалів висока, а дохід, отриманий від реалізації кінцевої продукції, низький. Одними із шляхів вирішення проблеми можуть бути: покращення технологій виробництва та переробки продукції, збільшення ринкового впливу через великі об’єми закупки матеріалів для виробництва і продаж великих партій кінцевої продукції. На жаль, сільські домогосподарства індивідуально не можуть впливати на ринок через свій незначний розмір для місцевої аграрної економіки. Досвід показує, що сільські домогосподарства можуть поліпшити своєстановище за допомогою колективних дій. Разом вони можуть стати важливим гравцем у місцевій економіці. Для цього вони повинні дізнатися про ці ринкові механізми впливу і використовувати їх спільно на свою користь. Компонент з економічного розвитку сільських територій Проекту МРГ-ІІ спрямований на вирішення цих питань.