Запрошення подати цінову пропозицію на розробку комунікативної кампанії

Короткий опис: 

Проект «Свобода медіа в Україні», що реалізується Рамкової угодою співробітництва для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдова,України і Білорусії (далі – Проект), спільно з Національною телекомпанією України, запрошують до участі у тендері по розробці комунікативної рекламної  кампанії UA:Перший Суспільне Мовлення.

Період надання послуг: червень 2016 року.

Місце надання послуг: згідно технічного завдання.

Дата оголошення конкурсу: 18 квітня 2016 р.

Кінцева дата подачі пропозицій: 25 квітня 2016 р.

Захід: розробка комунікативної рекламної  кампанії UA:Перший Суспільне Мовлення.

Опис послуги: детальний опис доступний у технічному завданні.

Умови оплати:

Оплата за комунікативну кампанію буде здійснена Радою Європи відповідно до умов зазначених у договорі, який буде укладено між Проектом та обраним постачальником, а саме:

  • Попередня оплата  у розмірі 25% буде сплачена  Проектом протягом 20 календарних днів після підписання Договору обома сторонами;
  • Балансовий платіж буде сплачено протягом 30 календарних днів після виконання всіх послуг, постачання всього обладнання, за фактом надання деталізованих інвойсів, та підписання Акту про приймання обома сторонами у двох примірниках;
  • Оплату буде здійснено у гривнях або Євро.

Критерії для виключення зі списку учасників:

Потенційних постачальників або учасників буде виключено зі списку учасників конкурсу, якщо:
а. їх було засуджено остаточним судовим рішенням за будь-яким звинуваченням, пов’язаним із участю у злочинних угрупованнях, корупцією, шахрайством, відмиванням грошей;

б. вони перебувають у стані банкрутства, ліквідації, згортання діяльності, неплатоспроможності або компромісного врегулювання обов’язків як позичальника з кредиторами, або в будь-якій іншій аналогічній ситуації, що випливає з процедури такого самого типу, або підлягає процедурі такого самого типу;

в.  судовим рішенням, що набрало законної сили, встановлене порушення, що впливає на їхню професійну надійність, або свідчить про серйозне порушення професійної етики;

г. вони не виконують своїх зобов’язань щодо сплати внесків до системи соціального страхування, податків та зборів, відповідно до законодавства країни реєстрації.

Подаючи свої пропозиції усі учасники мають надати декларацію про, що вони не знаходяться у жодній із вказаних вище ситуацій.

Рада Європи залишає за собою право вимагати в переможця конкурсу надати такі підтверджуючі документи:

а. для пунктів а), б) та в) витяг з реєстру засуджень, або, якщо це неможливо, аналогічний документ виданий компетентним судовим або адміністративним органом країни реєстрації, що засвідчить виконання цих вимог;

б. для пункту г) довідку, видану компетентним органом країни реєстрації.

Критерії прийнятності:

Наявність у постачальника підтвердженого успішного досвіду у сфері розробки комунікативних кампаній;

Відповідність заявленим вимогам у технічному завданні.

Вага критеріїв обрання переможця:

  1. Ефективність запропонованих підходів та методів (40%);
  2. Здатність реалізації у визначенні терміни, бюджет (60%).

Склад та зміст пропозицій: 

Потенційним постачальникам, що бажають взяти участь у конкурсі, потрібно подати пропозицію, що має включати такі документи:

  •  Лист про зацікавленість в участі у конкурсі з підписом та печаткою відповідальної особи;
  • Запропонований бюджет бюджету на розробку комунікативної кампанії складених відповідно до технічних специфікацій кожної одиниці та з зазначенням ціни у Євро чи гривнях, курсу обміну Євро до гривні, умов та часових рамок поставки;
  • Деталізація бюджету: структурована по містах із зазначенням для кожного міста кількості площадок, адреси площадок, розміри, знижка, загальна вартість, GRP, продакшн, загальна вартість;
  • Декларація про критерії виключення зі списку учасників;
  • Стислий опис досвіду учасника у сфері розробки комунікативних кампаній.

Подання пропозицій: 

Кінцева дата подачі пропозицій 25 квітня 2016р., 16:00 год.
Пропозиція має бути подана у письмовому вигляді за підписом та печаткою відповідальної особи у заклеєному конверті за адресою, що вказана нижче. На конверті потрібно зазначити номер конкурсу, на який пропозиція подається.

Для Орисі Федорчук
Офіс Ради Європи в Україні
вул. Іллінська, 8, 7 під’їзд, 6 поверх
м. Київ, 04070, Україна

Контакти:
Контактна особа:
Орися Федорчук
Тел.: 38 044 303 92 10 вн. 138
orysya.fedorchuk@coe.int

Додатки:

– Лист про зацікавленість в участі у конкурсі
– Декларація про критерії виключення зі списку учасників
– Технічна специфікація на розробку комунікативної кампанії
– Проект договору

Джерело: Рада Європи